Skydive Stauning

Tandemspring

Uddannelsesbestemmelser

Uddannelse af faldskærmselever i Faldskærmsklubben Skydive Stauning sker i henhold til Dansk Faldskærms Unions uddannelsesbestemmelser som automat-/manueluddannelse.

Dansk Faldskærms Unions Elevhåndbog kan hentes på dfu.dk

Startpakken indeholder:

Et begynderkursus forløber således:

Du aftaler med en instruktør i Faldskærmsklubben Skydive Stauning, hvornår I mødes i klubhuset på Stauning Lufthavn.

Her vil du blive undervist i al den nødvendige teori og praktik til opstart på din faldskærmsuddannelse.

Derefter springer du, hvis vejret tillader det.

Dit første spring er fra 1000 meters højde og med automatisk åbning af faldskærmen. Hopmesteren, som instruktøren i flyet kaldes, bestemmer udhopspunktet. Du vil få et fritfald på cirka 5 sekunder.

Dernæst styrer du faldskærmen til landing, om nødvendigt med hjælp fra instruktøren på jorden som er i radiokontakt med dig.

Du oplever, hvorfor fuglene synger, når du begynder på en faldskærmsuddannelse hos Faldskærmsklubben Skydive Stauning:)

Efter første solospring

Har du mod på flere efter dit første spring, så er der to muligheder. Du kan fortsætte på automat-/manueluddannelsen eller skifte til AFF-uddannelsen, Accelerated Free Fall.

Faldskærmsklubben Skydive Stauning per se kan ikke tilbyde AFF pro tempore.

Eget ansvar

Alle faldskærmsspring foregår på eget ansvar. Dansk Faldskærms Union anbefaler, at alle tegner en privat ulykkesforsikring.

Alder

Minimumsalderen for solospring er 16 år. Hvis man som solospringer er under 18 år, skal forældre eller værge give samtykke på erklæringen, der skal underskrives før spring.

Dansk Faldskærms Unions faldskærmsvinge

Du har ret til at bære Dansk Faldskærms Unions bronzevinge efter dit første solospring. Vingen bestilles igennem klubben.